Duurzaamheidsverslag 2015

Wij zijn trots op ons bedrijf, niet alleen op het product dat we maken, maar ook op de manier zoals we dat doen. Onze rijke historie van ruim 100 jaar wordt gecombineerd met het gebruik van vooruitstrevende technologieën en een verantwoord gebruik van grondstoffen. Daarbij wordt grote waarde gehecht aan het verduurzamen van onze papierproductie en aan een welbewuste omgang met mens en milieu. Evenveel aandacht gaat uit naar de veiligheid en gezondheid van onze werknemers.

Via deze link kunt u het duurzaamheidsverslag van Parenco b.v. over het jaar 2015 downloaden.