ondernemingsraad

Het Dagelijks Bestuur van de Ondernemingsraad bestaat uit:

Mark ten Have, voorzitter
Frits Gidding, secretaris
Berend Vruggink, plaatsvervangend secretaris