Parenco heeft een nieuwe cao

Januari 2018

Parenco en vakorganisaties CNV Vakmensen en FNV hebben in nauwe samenwerking een akkoord bereikt over een nieuwe cao. De afgesproken cao gaat met terugwerkende kracht in op 1 april 2017 en loopt  tot en met 31 maart 2019. Parenco heeft een eigen cao die geldt voor de 270 medewerkers op de locatie in Renkum.

Niet alleen is er een loonsverhoging van in totaal 4,5% afgesproken, maar de nieuwe cao betekent een belangrijke stap in de modernisering van de arbeidsvoorwaarden en duurzame inzetbaarheid.

Zo wordt er concreet invulling gegeven aan Duurzame Inzetbaarheid met de doelstelling om alle medewerkers, jong en oud, in staat te stellen om hun werk met behoud van gezondheid en welzijn te kunnen laten blijven uitvoeren.

Van de oude leeftijdsgebonden regelingen maakten ca. 35 medewerkers gebruik; de nieuwe duurzame inzetbaarheidsregeling geldt voor alle 270 medewerkers. Hiermee wordt een antwoord gegeven op de vraag naar balans in kansen voor continue ontwikkeling, mogelijkheden voor zorg én ruimte voor herstel.  De medewerkers krijgen hiermee de keuze om tijd in te zetten voor de onderwerpen die in diverse fases van het arbeidzame leven van belang zijn.  

In lijn met de groei van de onderneming en als gevolg van de nieuwe regeling wordt de personeelsbezetting uitgebreid. Parenco biedt vaste banen voor de mensen die passen binnen het scenario voor groei.

Voor de invulling van de vacatures die er zijn zal Parenco gebruik maken van de diensten van Pro Industry – een gespecialiseerd bureau in de procestechniek.  Ook rechtstreekse sollicitaties zijn uiteraard mogelijk.