Seismisch onderzoek naar Ultra Diepe Geothermie

Februari 2018

Gedeputeerde Staten stellen voor 1,8 miljoen euro beschikbaar voor seismisch onderzoek naar Ultra Diepe geothermie in Gelderland.

Persbericht

Voor meer informatie: 

www.aardwarmteindevallei.nl