Verklaring Parenco n.a.v. onderzoek GGD /ODRA

Aan de bewoners van Renkum, Klankbordgroep Parenco en omgeving.

Parenco heeft met instemming kennisgenomen van de uitkomsten van de luchtmetingen die GGD Gelderland-Midden en Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA) in de gemeente Renkum uitgevoerd hebben. We zijn blij dat dit onderzoek heeft bevestigd dat Parenco géén stoffen uitstoot die schadelijk zijn voor de gezondheid en er dus geen risico’s aan kleven.

Deze geruststellende constatering laat natuurlijk onverlet dat wij het vervelend blijven vinden dat sommige mensen in Renkum geurhinder ondervinden. Zoals wij vorige maand tijdens de eerste bijeenkomst van de Klankbordgroep Parenco toezegden, zullen wij waar mogelijk actie ondernemen om deze ervaren hinder tot een minimum te beperken. Die toezegging herhaal ik; dat vinden wij een kwestie van verantwoordelijkheid nemen. U kunt rekenen op de inzet van ons gehele bedrijf en wij zijn ook zeker bereid hierin financieel te investeren. Sowieso heeft Parenco momenteel meerdere onderzoeken en proeven lopen om de uitstoot van geur door PM2 (papiermachine 2) te beheersen. Daadwerkelijk veelbelovende resultaten zullen wij uiteraard met u delen.

Al 106 jaar is Parenco nauw verbonden met de Renkumse samenleving. Dat willen we graag zo houden. Zoals het een goede buur betaamt, hechten wij aan een open relatie en een duurzame, soms kritische dialoog met onze omgeving.

Graag blijven wij dan ook met u in verbinding staan.


Met vriendelijke groet,

Raymond Jolink
Algemeen directeur Parenco