duurzaamheid

Duurzaamheid is Parenco’s tweede natuur: recycling van oud papier is productontwikkeling op hoog niveau. De afvalstromen van Parenco worden maximaal benut. Door afvalwater- en ontinktingsslib te verbranden dat vrijgekomen is uit het productieproces, produceren wij stoom dat gebruikt wordt voor electriciteit en warmte die we nodig hebben in ons proces om te komen van natte pulp naar droog papier. We maken ook actief gebruik van onze warmteterugwinning in verschillende fasen van het proces.
Parenco is met een eigen afvalwaterzuivering- en biomassa-installatie in staat om haar eigen groene energie te genereren en is voortdurend op zoek naar effectieve en duurzame oplossingen die bijdragen aan een gezond milieu. Parenco is sinds 1999 ISO 14001 gecertificeerd. Op basis van het gecertificeerde milieu management system is er voortdurende aandacht voor vermindering van de belasting op het milieu.