verkoopvoorwaarden

Op de producten die Smurfit Kappa Parenco verkoopt zijn de volgende verkoopvoorwaarden van toepassing:

GENERAL SALES CONDITIONS PARENCO B.V.